NG KERK Edenvale

Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

Welkom!

Kom besoek ons by

h/v 7de Laan & 4de Straat, Edenvale

MANNEBEDIENING

Die mannebediening wil 'n ruimte skep waar mans Opnuut ontdek wie God is en wat God se plan met hulle lewens is:

Hulle ware identiteit en doel op aarde sal ontdek en ontgin tot volle transformasie in Christus:

  • 'n Veilige en vertroulike hawe skep waarin hulle mekaar kan ondersteun tot geestelike en lewensgroei;
  • Gehelp word om hulle geloof in en verhouding met die Here met hulle gewone lewe te integreer;
  • Binne gesonde verhoudings, by mekaar leer en mekaar bemoedig en toerus om 'n verskil in ander mans se lewens en in die wêreld te maak;
  • 'n Verantwoordelikheidskring "circle of accountability" - skep waarin elke man uitgedaag word tot optimale groei;
  • En mans inskakel en saamwerk met ander bedieninge en inisiatiewe binne die gemeente en in die breër gemeenskap.

Facebook

Copyright © NG Kerk Edenvale 2012. All Rights Reserved.